PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 2017

 

Dzień 2 listopada 2017r. pozostanie na długo w pamięci dzieci  z Przedszkola Publicznego „Pod lipami” w Wiosce i ich rodziców. Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – Pasowanie Na Przedszkolaka.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania przez Panią Dyrektor Małgorzatę Grzywińską gości: Panią Kierownik do Spraw Oświaty, Zdrowia, Kultury i  Sportu Magdalenę Elwertowską, Pana Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Skępe Ryszarda Szewczyka, Panią radną Aleksandrę Ruszkowską, Panią Jadwigę Ziętek wieloletniego dyrektora naszej placówki, Panią Lidię Jagielską redaktora gazety CLI oraz wszystkich zebranych rodziców, nauczycieli, pracowników i dzieci.

Uroczystość ta w dużym stopniu stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego dzieci do warunków i zasad panujących w przedszkolu. Podczas uroczystości pasowania maluchy swoim zachowaniem potwierdziły, że dobrze się czują w przedszkolu.  Dzieci zaprezentowały piosenki, wiersze i tańce – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Odświętny strój      i piękne birety  podkreśliły doniosłość wydarzenia. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani          i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie Pani Dyrektor Małgorzata Grzywińska przy pomocy czarodziejskiego ołówka dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz kuferek obfitości pełen łakoci. Nie zabrakło życzeń              i słodkich upominków od zaproszonych gości. Uwieńczeniem uroczystości był  słodki poczęstunek.

Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców jak i nauczycielek.

kontaktu między dziećmi, rodzicami