Pierwsze miejsce w konkursie Banku Społdziełczego – Zuzanna Janiak