Przygotowanie do nauki czytania.

W przygotowaniu do nauki czytania, w rozpoznawaniu i utrwalaniu liter pomaga nam działalność plastyczna. Dzisiaj staraliśmy się wyklejać plasteliną narysowane przez panią kształty liter pisanych małych i wielkich. Lubimy uczyć się bawiąc .