Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich
6.30- 8.00

Jak to miło znów się spotkać…….

Zabawy zorganizowane w kącikach zainteresowań, zabawy spontaniczne dzieci, konstrukcyjno- manipulacyjne. Indywidualna praca z dzieckiem, praca w małych grupkach. .

8.00 – 8.15

Gimnastyka co dzień rano………

Ćwiczenia gimnastyczne

8.15 — 8.45

Coś dla brzuszka….. śniadanie

08.45 – 09.05

Czynności higieniczno – sanitarne.

09.05 – 09.45

Zajęcia Programowe…………..

09.45 – 10.30

Bawmy się i uczmy się………..

Spontaniczne zabawy dzieci w sali. Praca indywidualna z dzieckiem, praca w grupkach. zabawa ruchowa.

10.30 – 11.30

Ach jaka piękna pogoda……….

Spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu. Obserwacja otaczającej przyrody – rozmowy na temat obserwowanych zjawisk.

11.40 – 11.50

Mycie rąk ciągle w modzie……..

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno – sanitarne

12.00 – 12.45 W brzuszku nam burczy…………

Obiad

12.45 – 13.15

Kto ma uszy niechaj słucha…………..

Słuchanie bajek czytanych lub opowiadanych przez nauczyciela z wykorzystaniem rekwizytów i pomocy (kukiełki, pacynki, ilustracje).

13.15 – 14.15

Szalone pomysły……………

Aktywność własna dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań. zabawy ilustracyjne do znanych piosenek. Praca indywidualna i w małych grupkach. Zabawa ruchowa.

14.15 – 14.30

Mamy dziarskie minki bo zajadamy witaminki…..

Podwieczorek

14.30 – 16.30

Bawmy się, uczmy się…… Do jutra!.

Spontaniczna zabawa dzieci w sali, gdy bezdeszczowa pogoda – zabawy na powietrzu, na placu zabaw. Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne. Oglądanie książeczek z kolorowymi ilustracjami. Kontakty z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 – 6 letnich
6.30- 8.00

Przychodzenie dzieci do przedszkola. stwarzanie warunków do zabawy odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Konsultacje indywidualne z rodzicami. zabawy swobodne, spontaniczne. indywidualna praca z dziećmi. spieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczycielki, w tym obowiązkowe zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

8.00- 8.15

Przygotowanie śniadania. zabiegi higieniczne. czynności samoobsługowe. wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

8.15- 8.45

Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania. Przygotowanie do zajęć.

9.00-10.10

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu (uzależnione od pogody) w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczek, spacerów. zabawy swobodne, spontaniczne.

10.10 – 10.25

„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”. Spożywanie soków, owoców i warzyw. Uświadomienie dzieciom wartości zdrowego odżywiania. zabiegi higieniczne. czynności samoobsługowe, wdrażanie do zasad higieny i kulturalnego zachowania..

10.25 – 11.45

Spacery i wycieczki, poznawanie terenu, obserwacje przyrodnicze, zabawy i gry ruchowe, czynności porządkowo – gospodarskie, praca samoobsługowa. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

12.00 – 12.45

Wszystko zjadam z talerzyka. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami.

12.45 – 13.00

Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu..

13.00 – 14.00

Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na powietrzu. Indywidualna praca z dziećmi. zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem urządzeń relaksacyjnych.

14.00 – 14.15

Przygotowanie do podwieczorku. zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe . Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

14.15 – 14.30

Podwieczorek. zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków. Zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych po zakończeniu posiłku.

14.30 – 16.30

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu (w zależności od pory roku). Praca indywidualna i zespołowa, uzależniona od potrzeb i możliwości dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Prace porządkowe w sali. Czynności organizacyjne. Rozchodzenie się dzieci.