Dzień Drzewa u Misi

Na brystolu narysowane drzewo, przyklejone sylwety gruszek, jabłek i śliwek.
Obrazek z sylwetą drzew odciśnięte kolorowe dłonie w koronie.
Uformowane z masy solnej jabłka.
Pomalowane jabłka na zielono i czerwono z masy solnej.
Dzieci przy stolikach lepią jabłka z masy solnej.
Dzieci malują jabłka z masy solnej.
nauczycielka na kolorowym dywanie przy niebieskim stoliku pokazuje dzieciom kolorowe balony.