Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Dzieci idą po linii z woreczkami na głowie.
Dziewczynka rzuca woreczkiem do celu.
Dzieci idą po linii z woreczkami na głowie.
Chłopiec rzuca woreczkiem do celu.
Dzieci idą po linii z woreczkami na głowie.
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym – ćw. z krążkami.
Dzieci ćwiczą z obręczami.
Dzieci ćwiczą krążenie biodrami.
Dzieci przeciągają się po ławeczce.
Dzieci przeciągają przez siebie szarfy.
Dzieci skaczą na szarfy.
Dzieci ćwiczą z laskami.
Dzieci leżą na plecach .
Dzieci biegają po sali- zabieraja sobie ogonki.
Ćwiczenie z laskami- przeciąganie.
Zabieranie ogonków zabawa.
Ćwiczenie stóp – laska.
Ćwiczenia na materacu.
Dzieci biegają – omijanie lasek.
Unoszenie rąk podczs leżenia na plecach.
Wykonanie kołyski z pomocą laski.
Zabawa- ogonki.
Ćwiczenie sensoryczne- stopy.
Dzieci gołymi stopami przesuwają laski
Dziewczynka z pomocą nauczycielki idzie po kładce.
Dziecko idzie po śladzie stóp, dłoni.
Dziewczynka dotyka śladów.
Dzieci ćwiczą z laskami gimnastycznymi.
Dzieci maszerują z laskami nad głową- ćw. wyprostne.
Ćwiczenia sensoryczne – stopy.
Dzieci siedząc unoszą laski nad głowę.
Ćwiczenie z elementem czworakowania.
Ćwiczenie sensoryczne- stopy.
Ćwiczenie z laskami gimnastycznymi.