PODZIĘKOWANIE

GRONO PEDAGOGICZNE  BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM RODZICOM ZA PAMIĘĆ OKAZANĄ W DNIU EDUKACJI NARODOWEJ.