DRZWI OTWARTE

Zapraszamy wszystkie dzieci nowoprzyjęte na zajęcia otwarte w naszym przedszkolu, które odbędą się:

23.08.2022 (wtorek) 9:00-11:00

24.08.2022 (środa) 9:00-11:00