Rekrutacja na rok 2023/2024

Po analizie wniosków dotyczących przyjęcia dziecka do przedszkola komisja przyjęła 24 dzieci. 

Lista dzieci przyjętych jest dostępna w naszym przedszkolu.