Bal karnawałwy

Dzieci tworzą pociag.
Tańce z balonem.
Tańce z balonem.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą w kole.
Dzieci biorą udział w konkursie.
Dzieci biorą udział w konkusie.
Dzieci biorą udział w konkusie.
Dzieci biorą udział w konkusie.
Dzieci biorą udział w konkusie.
Dzieci tańczą.
Dzieci biorą udział w konkusie – taniec z balonami.
Dzieci biorą udział w konkusie – taniec z balonami.
Dzieci tańczą.
Dzieci siedzą przy stolikach- przy słodkim poczęstuku.
Dzieci biorą udział w konkusie – taniec z balonami.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą w pociągu.
Dzieci tańczą.
Dzieci tańczą
Dzieci tańczą
Dzieci biorą udział w konkursie.