ZAJĘCIA GIMNASTYCZNE

Dziewczynka idzie po kładce.

Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Chłopiec idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Chłopiec idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.

Dzieci stoją przy kładce równoważnej.

Dziewczynka idzie po kładce.

Dzieci siedzą, stoja na talerzach równoważnych
Trzy dziewczynki stoją na kładce.

Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.

Dzieci na gumowych piłkach.

Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.


Dziewczynka idzie po kładce.