Do Rodziców

System motywacyjny stosowany w przedszkolu „Pod lipami” w Wiosce

Nagrody:

 • pochwały
 • stawianie za wzór
 • zabawa ulubioną zabawką
 • przydzielanie znaczka za poprawne zachowanie
 • medal dobrej zabawy
 • odznaka sympatycznego przedszkolaka
 • list do rodziców
 • pochwały przed grupą
 • przedszkolak tygodnia – np. dyżurny, pomocnik
 • skuteczne wprowadzanie rad w życie

Eliminowanie zachowań niepożądanych następuje poprzez stosowanie konsekwencji takich jak:

 • przestrzeganie zawartych umów np. gdy kłócicie się o zabawki, nie bawi się nimi nikt zadość uczynienie wyrządzonej krzywdzie
 • naprawienie szkody
 • krzesełko do myślenia
 • czasowe pozbawienie czasowego przywileju
 • zabawy ulubioną zabawką
 • przestrzeganie kodeksu przedszkolaka

OTO KILKA RAD NIE TYLKO DLA POCZĄTKUJĄCYCH RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

 • Wyjdźcie z domu na tyle wcześnie, by po drodze do przedszkola mieć czas na rozmowę i nie poganiać malucha w zdenerwowaniu.
 • Zdecydowanie i spokojnie żegnajcie się z pociechą, jednak nie za długo, by nie przedłużać trudnego rozstania
 • Płaczącemu brzdącowi powiedźcie, że teraz pocieszy go pani, ponieważ Wy musicie spieszyć siwe do pracy, by równi szybko wrócić po niego przed końcem przedszkolnych zajęć.
 • Wspomnijcie, że czekają na niego inne dzieci, które chcą się z nim pobawić i nowe zabawki.
 • Pamiętajcie, że wszystkie dzieci, gdy tylko znajdą się w sali, włączają się w zajęcia, wspólne, zabawy, posiłki, rysowanie, śpiewanie, spacery – dlatego nawet przez minutę nie pamiętają o smutku.
 • Jeśli minęło już sporo czasu, a sytuacja się nie zmieniła, dobrze by któreś z was wzięło kilka dnia urlopu. Będzie wtedy możliwość, aby wyciszyć negatywne emocje oraz stopniowo przedłużyć pobyt dziecka w przedszkolu. Wtedy łatwiej zaakceptuje nową sytuację.
 • pytajcie wychowawczynię lub dyrektora przedszkola, czy możecie choć jeden dzień towarzyszyć swojemu dziecku w zajęciach.
 • Ale nawet najlepiej przygotowane do pójścia do przedszkola dzieci mogą mieć trudności z adaptacje, przejawiające się w większości przypadków płaczem, często niechęcią do jedzenia, czasami gorączka i wymiotami. Należy wtedy przyjrzeć się bacznie sobie, gdyż obawy i niepokoje członków rodziny, rodziców, dziadków i opiekunów mogą w sposób nieświadomy być przelane na dziecko i tym samym utrudnić proces adaptacji przedszkolnej.