Zajęcia matematyczne

Kolorowe nakrętki- tworzenie prostych kolekcji.

Podczas zajęć dzieci segregowały nakrętki według kolorów, wielkości oraz według własnych pomysłów. Rozwijały umiejętności klasyfikowania. W czasie zajęć matematycznych  dzieci bawiły się z wiatrakiem matematycznym, który jest wspaniałą pomocą dydaktyczną, służącą do nauki matematyki.

Dzieci układają kapsle w kołach.
Dzieci układają zakrętki w zbiorach.
Zabawy wiatrakiem matematycznym.

                             Zabawy z wiatrakiem matematycznym.

Zabawy wiatrakiem matematycznym.
Zabawy wiatrakiem matematycznym.
Układanie zakrętek w zbiorach.
Dzieci z Panią siedzą na dywanie.
Zabawy z wiatrakiem matematycznym.
Zabawy z wiatrakiem matematycznym.