Malowanie świata

W dniu 18.09.2020r grupa Biedronek zrealizowała zadanie 20 z  Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”. Dzięki temu zadaniu zdobyły umiejętności dostrzegania odbioru i przeżywania wartości wizualnych środowiska przyrodniczego. Bardzo  dobrze się bawiły i sprawiło  to dzieciom wiele radości.