Wiewiórki – Dzień Drzewa

Z okazji Dnia Drzewa odbyła się też uroczystość w sali Wiewióreczek, gdzie wszystkie dzieci z przedszkola obejrzały prezentację multimedialną na temat drzew, ich roli w przyrodzie i w życiu człowieka.
Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew i taniec. Dzieci bowiem świetnie bawiły się przy piosenkach o tematyce ekologicznej.
Podjęte działania miały na celu przede wszystkim propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej nauce i zabawie.

Dziewczynka pokazuje obrazek drzewa.
Dziewczynka pokazuje obrazek drzewa dzieciom.
Nauczycielka pokazuje obrazeki dzieciom.
Nauczycielka i chłopiec pokazują obrazki z sylwetami drzew.
Nauczycielka pokazuje obrazek z drzewem , chłopiec pokazuje owoce drzewa..
Chłopiec i dziewczynka pokazują obrazki drzewa i jego owoców.
Dziewczynka podnosi z kolorowego dywanu obrazek z drzewem.
Dziewczynka i chłopiec pokazują obrazki drzewa i jego owoców.
Uśmiechnięte dzieci pracują w książkach.

Uśmiechnięte dzieci pracują w książkach.
Dziewczynka pokazuje sylwetę drzewa.
Dwie dziewczynki pokazują drzewo i jego owoce.
Na kolorowym dywanie leżą obrazki drzew i ich owoców.
Chłopiec na dywanie wskazuje sylwetę drzewa.
Dzieci leżąc na dywanie dmuchają na liście.

Dzieci leżąc na dywanie dmuchają na liście.
Dzieci rysują w książkach.
Siedzące dzieci przy stolikach uśmiechają się.
Dzieci pracują w książkach.
Dzieci siedzą w parach na kolorowym dywanie bawią się.