Zajęcia z projektu „Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji” – zaliczenie drugiego zadania