V EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO „KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY”

Konkurs Recytatorski o zasięgu powiatowym
„Kto ty jesteś Polak mały”

W dniu 8 listopada w naszym przedszkolu odbył się Konkurs Recytatorski o zasięgu powiatowym pt. „Kto ty jesteś? Polak mały”, który był adresowany do przedszkolaków dwóch grup wiekowych 3-4 latków i 5-6 latków. Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. W zmaganiach konkursowych uczestniczyło 20 przedszkolaków, którzy reprezentowali placówki oświatowe ze Skępego, Czermna, Wólki i Wioski. Dzieci recytowały wybrane wiersze o tematyce patriotycznej. Wszyscy uczestnicy tej edycji zaprezentowali bardzo wysoki poziom recytacji, co z jednej strony ucieszyło jury, a z drugiej stało się przyczyną dość burzliwych dyskusji, w wyniku których zdecydowano o przyznaniu dyplomów i wyróżnień.