Dzień matematyki

Dzieci stoją na dywanie, w powietrzu rysują figury.
Dzieci przyporządkowują odpowiednia liczbę kropek do cyfry.
Dzieci przyporządkowują odpowiednia liczbę kropek do cyfry.
Dzieci przyporządkowują odpowiednia liczbę kropek do cyfry.
Dzieci przyporządkowują odpowiednia liczbę kropek do cyfry.
Dzieci przyporządkowują odpowiednia liczbę kropek do cyfry.
Dzieci przyporządkowują odpowiednia liczbę kropek do cyfry.
Dzieci przyporządkowują odpowiednia liczbę kropek do cyfry.
Dzieci wskazują odpowiednie figury geometryczne- ułożone na dywanie.
Dzieci wskazują odpowiednie figury geometryczne- ułożone na dywanie.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci wykonują odpowiednie ćwiczenia przy figurach.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.
Dzieci układają z kolorowej mozaiki geometrycznej.