Dzień Ziemi

Chłopiec przelicza krople, przyporządkowuje cyfry.
Chłopiec i dziewczynka przeliczają krople, przyporządkowują cyfry.
Dziewczynka przelicza krople, przyporządkowuje cyfry.
Dzieci oglądają zasadzone nasiona.
Dzieci słuchają o sadzeniu roślin.
Przemarsz z transparentem .
Przemarsz z transparentem .
Przemarsz z transparentem. Rozmowy z dziećmi na temat ochrony przyrody.
Zabawy przy piosenkach o tematyce ekologicznej.
Zabawy przy piosenkach o tematyce ekologicznej.
Zabawy przy piosenkach o tematyce ekologicznej. Dwa koła – chłopcy i dziewczynki.
Zabawy przy piosenkach o tematyce ekologicznej.
Zabawy przy piosenkach o tematyce ekologicznej.
Dzieci kolorują sylwety uśmiechniętej Ziemi.
Dzieci kolorują sylwety uśmiechniętej Ziemi.
Dzieci kolorują sylwety uśmiechniętej Ziemi.
Dzieci kolorują sylwety uśmiechniętej Ziemi.
Dzieci kolorują sylwety uśmiechniętej Ziemi.