Kontakt

Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami”

Wioska 5,

87 – 630 Skępe

Telefon/Fax: 54 287-76-56

email : przedszkolepodlipami@tlen.pl

                              ePuap: /przedszkolewioska/SkrytkaESP