Przedszkole

Przedszkole Pod Lipami

dsc_0042

 

Nasze przedszkole istnieje od końca lat czterdziestych.
W pierwszym okresie organem prowadzącym placówką było Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wiosce, a później Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Karnkowo – Skępe.
W tamtych latach zdarzały się okresy, kiedy nasze przedszkole podlegało Urzędowi Gminy w Skępem.
Od 1 września 1992 roku placówka już na stałe podlega Urzędowi Miasta i Gminy. Wśród osób, które współtworzyły jego historię była pani Halina Piątkowska.
Na emeryturę odeszła w 1981 roku po wychowaniu wielu pokoleń tutejszych dzieci. Jej miejsce zajęła pani Zofia Szczęsna, która kierowała przedszkolem do 1992 roku. Od 1992 roku obowiązki dyrektora pełni pani Jadwiga Ziętek, która jest godną kontynuatorką swoich poprzedniczek na tym stanowisku.
Wszystkie dyrektorki dokonywały wszelkich starań, żeby przedszkole funkcjonowało na coraz wyższym poziomie. Troska o dobro wychowanków oraz rosnące wymagania stawiane przed wychowaniem przedszkolnym i przed nauczycielkami były motywacją do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia ich wiedzy, umiejętności i warsztatu pracy.
W swojej długiej historii nasze przedszkole kilkakrotnie zmieniało lokalizację. Jego siedzibą był: murowany dworek, drewniany budynek, blok mieszkalny, biurowiec, a od 1984 nowe miejsce spełniające wszelkie potrzebne do pracy i opieki warunki.
Przedszkole to jest trwałym i ważnym elementem tutejszego środowiska, bo jesteśmy jego naturalną częścią. Nasi wychowankowie przyprowadzają do nas własne dzieci, więc nasze związki z lokalną społecznością co roku stają się coraz trwalsze. Zawsze staramy się być służebni dla mieszkańców naszych miejscowości. Pamiętamy o tych, którzy są naszymi wychowankami i zawsze służymy im pomocą. Dobro powierzonych nam dzieci jest dla nas wartością najwyższą.
W naszej placówce w pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich twórczy potencjał.
Jednym z głównych celów naszego przedszkola jest poszukiwanie i wdrażanie różnorodnych rozwiązań w zakresie indywidualizowania oddziaływań edukacyjnych. W różnych sytuacjach uwzględniane są indywidualne potrzeby dzieci – mają one możliwość wyboru zadań do wykonania, miejsce do zabawy i odpoczynku w odpowiednim czasie.
Stwarzane są sytuacje do swobodnych wypowiedzi, rozwiązywania problemów, uczenia dzieci poznawania swoich mocnych stron, autoprezentacji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Pragniemy, aby nawet o najmniejszych sukcesach naszych dzieci wiedziały wszyscy zainteresowani.
Dlatego prowadzimy akcje medialne na informacyjnych tablicach w przedszkolu, docieramy do lokalnej prasy, każde wydarzenie odnotowujemy w kronice. Staramy się ,żeby nasze środowisko stale pamiętało nasze działania, chcemy być widoczni. Organizujemy pikniki rodzinne, bale karnawałowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, konkursy – poetyckie, plastyczne, muzyczne. Wykorzystujemy każdą okazję, żeby zaprezentować naszą placówkę.
Co roku jesteśmy obecni na Dniach Skępego, przeglądzie młodych talentów w MCK-u.
Staramy się być na wszystkich lokalnych imprezach, gdzie możemy zaprezentować osiągnięcia naszych wychowanków, wspaniałych dzieciaków
Rodzice naszych wychowanków uczestniczą we wszystkich wydarzeniach w przedszkolu. Biorą udział nie tylko w zebraniach czy też uroczystościach. Współuczestniczą w ustalaniu najkorzystniejszych dla dzieci strategii oddziaływań. Znają, akceptują program rozwoju przedszkola i w miarę możliwości włączają się w jego praktyczną realizację. Bez akceptacji rodziców najlepsze nawet koncepcje nie miałyby szansy urzeczywistnienia.
Utrzymujemy kontakt ze szkołą podstawową do której trafiają nasi wychowankowie. Nauczycielki ze szkoły i rodzice bardzo wysoko oceniają stopień przygotowania naszych absolwentów do podjęcia nauki w szkole
Sukcesy osiągane przez nasze dzieci to suma działań wszystkich osób zatrudnionych w przedszkolu, tych pracujących obecnie i tych z lat ubiegłych.

Wioska 5,

87 – 630 Skępe

Telefon/Fax: 54 287-76-56

przedszkolepodlipami@tlen.pl