Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2007 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej oraz popularyzowania wiedzy na temat tego zaburzenia. Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju, który obejmuje sfery: poznawczą, emocjonalną oraz społeczną. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata oraz rozumieniem i nawiązywaniem relacji społecznych.

Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w przedszkolu to szczególnie ważny dzień, bowiem to, czego nauczą się dzieci na tym etapie życia znajdzie swoje odzwierciedlenie w przyszłym postrzeganiu otaczającego ich świata. Cały czas brakuje zrozumienia dla tego zaburzenia. Jednak szczerze wierzymy, że budując empatyczną postawę u dzieci na etapie przedszkola, sprawimy, że wyrosną z nich mądrzy dorośli!

W dniu 4 kwietnia przedszkolaki z Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod Lipami” na znak solidarności z osobami cierpiącymi na autyzm przybrały barwy niebieskie. Dzieci zapoznały się z pojęciem „autyzmu” oraz cechami, które występują u osób z tym zaburzeniem. Przedstawiony został również sposób, w jaki osoba z autyzmem postrzega każdego dnia otaczający świat. Nasze przedszkolaki do tego zadania zostały wyposażone w różnorodne instrumenty muzyczne oraz sygnały świetlne. Na sygnał nauczyciela dzieci w sposób chaotyczny wygrywały melodie na instrumentach, zapalało się i gasło światło w sali. To ćwiczenie miało na celu zwiększenie świadomości oraz rozbudzenie zrozumienia wśród dzieci dla tego zaburzenia. Kolejnym etapem zajęć była prezentacja tekturowego pudełka, w którego wnętrzu znajdował się mały miś. Dzieci wraz z nauczycielem porównały misia do dziecka cierpiącego na autyzm, które również jest niejako „zapakowane”, żyje w swoim świecie.

Nasze przedszkolaki obejrzały również film edukacyjny mający na celu przedstawienie sposobu funkcjonowania osób z autyzmem oraz metod i środków wspierających oraz usprawniających ich codzienne funkcjonowanie w świecie. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób mogą sprawić aby osoby z tymi zaburzeniami czuły się lepiej i bezpieczniej.

Nasze przedszkolaki odbyły również podróż po wiosennej ścieżce sensorycznej, która uwrażliwiła je na bodźce dotykowe oraz wzrokowe. Dzieci wzięły również udział w zabawie „Duet balonowy”, podczas której zadaniem uczestników było jak najdłużej utrzymać balon w tańcu.

Podsumowaniem zajęć było wykonanie przez dzieci pracy plastycznej, mającej na celu pomalowanie na kolor niebieski motyli, w myśl hasła „Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami”.

Coroczne obchody Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu mają zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Kolorem symbolizującym autyzm jest niebieski. Niech w ten jeden wyjątkowy dzień w roku będzie nam niebiesko, aby każdy kolejny stał się łatwiejszy dla osób z autyzmem.