Dzień Drzewa u Misi

Na brystolu narysowane drzewo, przyklejone sylwety gruszek i jabłek i śliwek.
Obrazek z sylweta drzew odciśnięte kolorowe dłonie w koronie.
Uformowane z masy solnej jabłka.
Pomalowane jabłka na zielono i czerwona z masy solnej.
Dzieci przy stolikach lepią jabłka zmasy solnej.
Dzieci maluja jabłka z masy solnej.
nauczycielka na kolorowym dywanie przy niebieskim stoliku pokazuje diecio kolorowe balony.